Wednesday, December 19, 2007

Løgnhalser i ViS?

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg skrives det om klima og miljø, men sette pekefingeren på lokale problem, neiiii ... det er i Afrika og sånn, man ska ta kutt!

Politikk og samfunn –Spørsmål til Alf-Petter halvorsen i ViS:
Tenker dere i ViS bare vekst, vekst, vekst? Nå når hele verden nå står på for miljøet og prøver å redde kloden, så går dere inn for utvidelser på Rygge (og vekst, vekst, vekst som betyr MER TRAFIKK), betyr ikke miljøet noe for ViS? Er det utlendingene som skal ta kuttene?

Svar: VIS driver næringsutvikling innenfor de rammer som gis av kommune, fylke, og sentrale myndigheter. Sier Alf-Petter Halvorsen.

Hvorfor prøver man da å presse myndighetene til lenger åpningstider på Rygge enn de som er gitt i konsesjonen? Det er alså bare når det passer ViS (Vekst i Sarp) at man skal holde seg innenfor de rammer som gies av kommune, fylke og sentrale myndigheter.

Fra pressbrevet til ViS :
“Vi ber om at Samferdselsdepartementet ikke tar Luftfartstilsynes vedtak til følge, men at Moss Lufthavn Rygge innvilges åpningstider fra 0630 – 2330 slik de ber om.”

Roger Larsen.

Den RødGrønne regjering sensurerer Veivesenet og Jernbaneverket : Trykkingen av rapporten om et akseptabelt norsk stamveinett er stanset. Rapporten sa sannheten og den var ILLE!

Veivesenet (de vet jo selvsagt ikke hva de snakker om, det er POLITIKERE som kan alt om vedlikehold å sånn!!!) trenger 230 milliarder (politikerne har regna seg fram til 36 milliarder).

Jernbaneverket trenger 80 milliarder (da uten MONUMENTET høyhastighetstog, men jernbanefølka vet selvsagt ikke å døm prekær om døm heller, det er POLITIKERE som kan alt om vedlikehold å sånn!!!).

Å så kan enkelte mye aent : Signe Øye er spessialist på NANO-tekknologi.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates