Monday, December 24, 2007

Kjære, kjære Per A. Næss.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg blir det handlæ noe håppjævlig!

Kjære, kjære Per A. Næss.

Næss A. Per,
går rundt i verden,
og smiler og ler.
Det er fullt lovlig,
til og med bra!
For Per skal vi rope:
Hipp, hipp, hurra!!

Når Per går rundt,
med øyne som soler.
Går andre og ser,
på forfalne skoler.
Når Per sier : Larsen !
Slutt opp å tull !!
Står Larsen og ser på,
ti asfalthull.

Og søte pastiller,
til det må han nøde.
Og Per bruker briller,
SÅÅÅ lyserøde,
Han vil at alle,
for Forfall skal gløde,
(tilhører Per, de MOMUMENTRØDE?)

Det er ei sikkert,
at pennen som våpen,
er det som særpreger,
Diktertåpen,
det er kanskje de, UTEN kritikk,
de som går rundt med ukritisk blikk,
de som med hodet i sukkertøyposen,
(de som vil ha politikerrosen?)
som er for vårt demokrati,
en trussel?
Ta saken du Peer, ikke meg!
Er du ussel?

Så når jeg retter mitt kritiske blikk,
på forfall og skryt og politisk taktikk,
da kaller Næss det ”Gnål og kritikk”.
Ta deg heller en tur, til en godtebutikk!

På livet jeg ser, mørktlyst, som de fleste,
jeg er ei en løgner, det sier det meste,
hvorfor jeg aldri vil velges og slik,
for jeg skylder aldri på Bondevik!!

Roger Larsen.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates