Saturday, January 19, 2008

Likemenn.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er jeg ikke, men på likemannskurs (del 1, som er for alle) deretter deles vi inn i høreapparat, tinnitus, meniere, yrkesaktive, døvblitte ---

:-)roger

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates