Wednesday, January 23, 2008

Valgløfter og TERRAStadion.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg finnes det fornuftige menn, men det finnes også en annen løsning. Åpent til man stenger!

Valgløftene fra AP, SP og SV: skoleutbygginger, bibliotek eller kulturhus (eller????), Stadion, idrettshall på Sandbakken, ny kommunal barnehage, 64 bemannede omsorgsboliger og opprustning av gamle sykehjem. Her er brae løfter, men når det gjelder Stadion og fotball så har jeg et problem. Dette er en sport hvor vi oftere og oftere leser om :banning, ukvemsord, tjuvtriks, juksing og vold på banen. Utenfor banen gjaller skjellsordene, dommere må få politibeskyttelse, det kastes flasker, slagsmål er ofte målet og alle andre enn de innkjøpte lokale helter er bønder, iddioter, psykopater og "nå tar vi bussen deres". Kamprigging og avtaler om urent trav, er en gjenganger i Europa. Er det dette Sarpsborg kommune vil ha? Men det er forskjell på bisnissfotball og massefotball. Barnefotballen og ungdomsarbeidet som gjengen i SFK står for er et lysende eksempel på det. Hurra, hurra, hurra for SFK!!

Før støttet industriherrer, bankdirektører og mesener (mange av mesenene gjør det enda), kunst og kultur, de var opptatt av folkeopplysning og kulturbygging. Nå støtter de en idrett hvor slagsmål, knivstikking, brann, nynasjonalisme og massiv juks er dagligdags. Hvorfor det Dag Arthur Aasbø? Hvorfor det Borregaard? Hvorfor det Orkla? Har dere ikke noe annet å bruke pæng på enn idretter på vei mot DET STORE SLAGSMÅLET? Kanskje dere skulle spørre jentene som jobber hos dere, jenter leser visstnok bøker og et Borregaardbibliotek, det hadde vært noe det! I Fredrikstad snakker Morgan Andersen om pæng, pæng, pæng. Hva var det med han igjen, noe med blyantær? Kjøp og salg av billige Afrikanere? Var det Fredensborg båten het? I disse TERRAtider er det viktig å huske på at fellesskapets midler ikke bør sløses bort eller deles ut billig. Men om det bygges TERRAsseblokker på Stadion, kan man fra verandaen eller VIP-tribunen nyte et glass TERRA Montosa Riesling 2004. Om SFK TERRApær (VI TERRAPÆR ÆLDRI! VI TERRAPÆR ÆLDRI!!) kan man gå i TERRApi hos en TERRApaut eller ringe til Sverige og få hulligansen arresTERRAd. Man kan ikke komme til VIP-TERRAssen i uTERRAngerte olabukser, med Ray(mond)Bansen i et fuTERRAl. LutTERRAnsk tro forbyr oss å misbruke Guds ord, og vi skal hedre våre iddrettshelter, men ikke som TERRAkotta figurer som vi finner i Kina. For meg er kommunens forhold til Stadion et TERRA incognita, men jeg henviser til Den Anonyme (hvis skrivemaskinskrift er kjent i SFK-kåken) som mente at kommunen kunne dra inn NOEN HUNDRE MILLIONER på å selge Stadionområdet til EKTE pris hvor man byr, og ikke deler den ut til kommunal kammerTERRAtakst! På den annen side så skal man følge loven, lyder det fra Sarpsborgtoppen. Bra, ingen guanxi her.MEN GLEM IKKE AT DETTE KOSTER PENGER : skoleutbygginger, bibliotek eller kulturhus, (dette må væle en tyrrkkleif - her skal stå OG), Stadion, idrettshall på Sandbakken, ny kommunal barnehage, etablering av 64 bemannede omsorgsboliger og opprustning av gamle sykehjem OG SELVSAGT : VEDLIKEHOLD, VEDLIKEHOLD, VEDLIKEHOLD (UMORRO, MEN KANSKJE NØDVENDIG?) av skoler, veier, eiendommer…. Ja, til og med JERNBANER må vedlikeholdes har vi hørt de siste dagene.

”Hva blir igjen av det kommunale engasjementet på andre områder om vi skal ha så sterkt fokus på det nye? Vi skal la oss begeistre, men mitt poeng går på at vi ikke bare må hoppe på nye prosjekter. I bunnen må vi ha et nøkternt forhold, og bygge stein på stein i arbeidet for å få en kommunal økonomi som henger sammen, ikke la oss presse av utålmodige investorer”, sier den tidligere stortingsrepresentanten Tor Nymo. Kloke ord!

:-)roger

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates