Friday, February 01, 2008

Sarpsborg på kollisjonskurs Fylkeslandbruksstyret, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Riksantikvaren.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg får man ikke lov til å rasere Raet. En mekling for ingenting, påstår SA.

Merkelige greier.

Dette var da ingen mekling for ingenting. Meklingen viste at kommunen er på total kollisjonskurs mot Fylkeslandbruksstyret, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Riksantikvaren. Kommunens rasering av boligområder er kjent, nå vil de rasere mer, men her har de sterkere motstandere enn Larsen på Kurland.

Det er sikker best sånn, hvis de hadde fått lov til å rasere Raet, så hadde de vel gitt det bort til mangemilliardæren Bukkarten (eller andre visjonære). Se nå litt på den praxisen som har utviklet seg de seneste årene, hvor rike ”utviklere” sitter med sugerøret nede i fellesskapets kasse. Jeg tviler på (dessverre) om de som leder kommunen i dag er i stand til å tenke prinsipielt om slike problemstillinger. Ikke at de ikke vil, enda verre, de er ikke i stand til det.

:-)roger

Ps : Se nå å ta dere en tur ned til Nye Tindlundvei 78 …..

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates