Wednesday, February 06, 2008

tuttelitutt, tuttelitatt her fyller vi opp med litt sten

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er det noen som er likere enn andre og tar seg til rette. Når SarpeRoger skal gjøre noe står de der med haukeblikket (det er STØV på papiret Larsen!!! og dirrende pekefinger), men når de skal gjøre noe sjæl : tuttelitutt, tuttelitatt her fyller vi opp med litt sten !!

For første gang følger jeg med på primærvalget i USA. Jeg håper at jenta vinner! Det er på tide med noe nytt. CHANGE!!

:-)roger

Kommunene klager og syter, de får for lite pæng. Det ville de ikke gjort om vi reorganiserte kummunestrukturen og sluttet å gi primærnæringene enorme beløp for å la være å restrukturere.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates