Wednesday, March 12, 2008

Gratis tilkobling for kappitallistkammerata til Arbeiderpartiet?

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg legges det vannrør.

Tilkobling til vann og avløp skal vel skje etter selvkostprinsippet hvis jeg ikke husker feil. Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning dersom tilknytningen medfører ekstra høye/lave kostnader. SA skriver ingenting om dette skyldes den massive private blokkutbyggingen i området, men det hadde jo vært moro å vite om det er derfor det skal taes et tak, eller for å si det på en annen måte : Om man skal bruke vanlige folks penger på at boligspekulanter (de bygger forresten verandaer MOT Korsgata – hælledussen skal folk sitte ute i denne støyen, støvet og forurensingen) bygger stort og tett? Vi skal jo bruke sekkevis med pæng (var det 15 millioner) på å rødde opp etter de som får bygge pengemaskin under Tørje.

Gratis tilkobling for kappitallistkammerata til Arbeiderpartiet? (det kan jo forøvrig også bli en fin 1.mai parole) Neida, men Sarpsborg Arbeiderparti har stellt seg slik, at slike spørsmål desverre MÅ stilles! Vi vet at minstepensjonister med vannkran i hver etasje "KAN BYGGE OM TIL VILLA"(men da er det snakk om vanlige følk alså, ærbesfølk som har slitt hele livet og ikke engang drokke opp penga, og nå skal de også få skatt på hjemmet sitt (for ærbesfølk fortjener jo ikke noe mer enn det)).

Hva sier kommuneingeniøren?

:-)roger

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates