Monday, March 03, 2008

har han stukket av med barndomsforelskelsen din

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg

Du Roger, samme hva det gjelder så må du kritisere ordføreren, til og med når han overhodet ikke er innvolvert, har han stukket av med barndomsforelskelsen din? Spør Jarle.

Og da svarer jeg :

Nei, men han har sikkert ei grei kjærring han. Men man må desverre lure på hvorfor et slikt privat initiativ IKKE vekker begeistring blandt de aller upperste. Vi vet at de aller upperste har kallt seg samfunnsaktører og delt ut tomter billig til hotellmilliardærer og betongbyggere (er det fler?). Nå er noe i gang i Stadionområdet, så da blir jo spørsmålet om det er gjort avtaler, om det en hentydet, om noen har tatt en telefon .. man har desverre stillt seg slik i det nåværende AP, at man må lure på slikt. Det er ikke bra at noen, selv om de kaller seg samfunnsaktører, sløser bort felleskapets verdier. Vi er som du vet en fattig kommune.

Om du ser etter på Hafslundideen så er det også her tegnet inn en stadion, store boligområder og industri. Her kan varme fra fyllinga varme opp både industri og bolig, her kan aresiata ælva få sitt Varehus og her legger man ikke press på Grønntstrukturen i sentrum. Hovedgaarden (dit bør alle gå før den blir museal og avsperret) vil kunne få en etterlengtet renessanse som turistmål (men om man skal bruke parken, bør det legges støyvern langs veien – 111).

Hafslund konkurrerer alså med Stadionområdet.

:-)roger

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates