Sunday, March 30, 2008

Pengsjon.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg (nei, Fredrikstad mener jeg) vurderer den uskyldige å trekke anken. Det bør han ikke gjøre.

Det er viktig at vi husker på følgende : Da jeg var 15 år, i 1966, og gikk på Valaskjold Realskole, gikk de aller, aller fleste kameratene mine fra folkeskolen, på Yrkesskolen. Et eller to år etterpå var de alle ute i arbeid (sjøl endte jeg opp som en halvstudert røver, men det er en helt annen sak). Når de vi blir 62, i 2013, har de jobba i ca 45 år, de fleste starta i tungindustrien/tungarbeidsplasser, sveisere, platearbeidere, rørleggere, skiftarbeidere, elektrikkere og har hatt et morsomt, intressant og tungt, men spennende yrkesliv. Fra 10tusentonnere på diverse “Mekker” til utrolige konstruksjoner i Nordsjøen – et kvantesprang!

Når neste generasjon(er) blir 62, så har mange gått på skole til de er mellom 25 og 30 år, de har da jobbet mellom 30-35 år sånn ca. Det er 10-15 yrkesaktive år mindre enn rettetterkrigengenerasjonen, de har da bidratt til verdiskapningen i ca 10år mindre enn “oss”. (Husk at vi ikke jobber 48timersuker som våre fedre og bestefedre gjorde. Så vi jobber også mindre enn"forrige" generasjon.)

Det er derfor viktig å huske på at den pensjonsordningen vi velger i dag, må være robust nok til å tåle nye generasjoner. Den må legges til rette for de kommende generasjoner også. Husk på at vi pålegger de kommende generasjoner å rydde opp i veier, jernbaner, skoler etc. etc. som i dag er systematiskt unndratt vedlikehold.

:-)roger

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates