Sunday, March 16, 2008

Reprise og påske

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har hun bodd.

Bergen var i Middelalderen en stor Kirkeby. Kirkene lå som perler på en snor langs Vågen som dengang strakk seg helt inn mot Domkirken på den ene siden av byen, og mot jernbanestasjonen fra sør. Selv i dag er minnene om den historiske byen skjult i byens navn. Kalfaret er identisk med den delen av Domkirkens landsogn som før byutvidelsen i 1877 befant seg på Store Lungegårdsvannets østre side; Lungegården, Kalfaret, Starefossen og Nubben.

Navnet Kalfaret kommer trolig av den latinske formen Calvarien, og viser til den tradisjonelle katolske langfredagsprosesjonen. Prosesjonen skulle ha en lengde som tilsvarte avstanden fra Jerusalem til Golgata. Jerusalem var lenge navnet på kirkegården vi i dag kaller St. Jacob, og det var fra Jerusalem til Hellig Kors kirke på Årstadvollen kalvariet-prosesjonen gikk i middelalderen.

:-)roger

På et kart fra 1630 bærer Kalfarveien navnet Calvarien

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates