Saturday, April 26, 2008

17. mai har plass til alle flagg.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er man vistnok bekymret for mindre bråk. Miljøkommune?

Her på Omaha Beach i Normandie falt tusenvis av menn og kvinner i kamp for frihet og ytringsfrihet. Skal de ikke få vifte med flaggene sine på 17. mai?17. mai er barnas dag, demokratiets dag, nasjonens dag og yrtingsfrihetens dag.

“Vi ere en nasjon vi med,
vi små en alen lange”.

Da er det unødvendig å forby barn å ha med seg sine egne flagg i barnetoget. I barnetoget er alle nasjoners flagg velkommen for å vise verden at vi er et fredelskende, pluralistisk land. At “de gamle menn i syningom” mener noe annet, er bare trist, men sier noe om den inngrodde redslen for “det nye”.

Barnetoget i år, bør ha alle kommunens flagg representert, alle nasjoner og folkegrupper, tilogmed Tibet. Eller gjelder ikke ytringsfriheten på 17.mai?

:-)roger
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates