Thursday, April 03, 2008

DRITT!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg "debatteres" det. Eller krangles som det heter, og diskusjonsforaet er på vei mot "lus", "pisspreik", "dritt" og "surrehuer". Det er trist, men sånn er det visst over hele landet.

Filosofen Jon Hellesnes har nok rett når han skriver "sentimentaliteten innebærer en manglende sans for proporsjoner, at den fører med seg ei uklar og utflytende tenking, at den forvandlar kjenslene til føleri, at den er medfølande på ein utvendig og uforpliktande måte, at den går saman med moralsk latskap, at den er sinnelagsfiksert og pseudo-intim og dreg privatlivet inn i alle samanhengar".

:-)roger

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates