Monday, April 28, 2008

kaffe, Calvados og Omaha beach.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg mener SA at det er de som IKKE har styrt etter krigen som er miljøverstingene!? ja, ja ... men


det er nok bare tull hele greia. Du tror vel ikke at voksne mennersker ville ha promotert Norge i Tyskland som turistnasjon (mer bilkjøring) og feks Japan og Sør-Korea (mer flyforurensing), bygget flyplass på Rygge, latt “kulturlandskapet” leve, tillatt tonnevis av søppelinnstikk i avisene, borret olje i Nordsjøen, gravd ut køl på Svalbard latt folk spise så mye kjøtt og oppdrettsfisk de ville og brukt penger på tidligpensjon om verden gikk til helvete? Tror du politikerne er dome heller, at de sier noe og gjør noe annet?
Videre hadde man, om verden gikk til helvete, bygd veier der det bor folk, spesiellt rundt Bergen, Trondheim, Oslo, Stavanger og forbedret stamveinettet og jernbanen (der det bor folk). Om man har gjort noe annet, så er det neppe FrP sin skyld, men den sittende regjering. FrP har aldri vært i posisjon.

Hvorfor skriver ikke SA mer om lokal forurensing forresten, er det svevestøvet i Borregaardsbakken eller ved barnehager, skoler som er værst. Hva skjer rundt Rygge (lys, støy og gassforurensing)Er Arbeidrepartiets aversjon mot å påta seg ansvaret med Særpebruæ, bra eller dårlig for miljøet. Er det Borregaard eller polirikerne som gjør mest for miljøet i Sarpsborg? Hva vil en ny E6brølende vei gjennom Greåkerdalen og Opstaddalen til PrestisjeJordet bety for gamle Tune kommune og er det lurt å bruke NI MILLIONER på å flytte ei gressmatte når verden går til helvete, og hafslund planlegger ei ny gressmatte på are siæ ta ælvæ? Hva med strålingen rundt høyspentmastene på den nye skolen på Grålum og den allerede eksistrende på Hafslund? Er det lurt å drepe BÅDE Haraldstadmyra og Langemyr? Hva vil dette ha å si for lokal forurensing. KAN MAN LIKE LITE OM FORURENSING I RÅDHUSET SOM MAN KAN OM KULTUR?
:-)roger
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates