Friday, April 11, 2008

Kulturtsunami.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er 2016 debatten kommet i gang, som en tsunami. Kjempebra.

Hælle (i antall) fammilien drar til Frankrike i dag og kommer hjem til neste lørdag. Den andre halvparten skal forsvare fortet og blir hjemme. Normandie er målet og invasjonsstrendene.

:-)roger

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates