Monday, May 12, 2008

2650 småe kubikk, mens vi ventær på flommen og forteller om Aslak Sira Myhre og en kjønnsdiskriminerende kommune og om kjærringær også

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg tok døm en SV-stakkar, en SVere synes SÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ synd på (stakkar æsse).

Aslak Sira Myhre er sjef for Litteraturhuset i Oslo, et kulturhusprosjekt. En publikumssuksess med over 130 000 besøkende på et halvt år. Våre Upperste drar til Ålesund for å se på plastikk med skinnende øyne, mens det EGENTLIG er på Litteraturhuset de burde ha vært. Som kjent er Sarpsborg Kommune en kjønnsdiskriminerende kommune, jentene (som trenger fri til å komme seg hjem for å lage middag, vaske huset, tørke støv, se på gamle husmorfilmer, hjelpe barn og ongær å sånn med hjemmeleksene? og pleie gamle foreldre) har deltidsstillinger, mens de barske og flotte MENNENE selvsagt har fulltidsstillinger. DE skal jo bare på fotballkamp etter jobben, bøker og bibliotek og kultur og Litteraturhus er jo noe som på Sarpsborgkommunsk heter barskt : BARÆ NOE FOR KJÆRRINGÆR Å SÅNN, AKKURAT SOM FRIIDRETT!

Her er Aslakdiktet:

Høyt og rødt,
roper de,
som rødmende giraffer.
Rundt flyter betongblokker
alltid søkende
etter svakhetstegn ved
trehusbebyggelsen

Walter Wegor alias Aslak Sira Myhre
(han vedgår dette diktet sjøl, det er fra 1990, men kunne vært fra Bettongbyen Sarpsborg, kAPitalistkammeratene sin by, hvor det deles ut tomter til de aller rikeste, som ultraMILLIARDÆREN Bukkart. Vi vanlige følk må nok belage oss på dobbel vannavgift, boligxtraskatt og andre priser.

I Vannverksveien 13 :

ligger denne tomta :
som kommunen selger for ca 500 tusen (Bukkarten og bettongkammerata FÅR INDREFILEENE omtrent gratis og enda billigere enn det)(men de er kAPitalister alså!! og det er jo fint alså, ivaffal finere enn ærbesfØLk som ikke drekker ginetånnikker men mest øl alså), og fraskriver seg, som den gode sosialdemokratiske(?) kommunen den er ALT ANSVAR!!
Eiendommen selges som ”as is” i henhold til Avhendingslovens § 3-9. Budgiver/ kjøper oppfordres til å gjennomgå eiendommen nøye, om nødvendig med egen bygningskyndig representant, jf. avhl. § 3-10. Bare dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt i henhold til avhl. §§ 3-7og 3-8 eller dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med, kan kjøper påberope seg mangel. Kjøper kan ikke påberope seg andre bestemmelser i avhl kap.3 enn de som her er konkret nevnt. Reklamasjonsfristen settes til 2 år, jf.avhl.§ 4-19. Eventuell formålsendring / regulering er kjøpers ansvar og risiko. Så også om uforutsette hindringer oppstår og hva gjelder de undersøkelser o.l. som interessenter / kjøper måtte foreta seg. Med hensyn til grunnens bæreevne, beskaffenhet og sammensetning har selger intet ansvar og kjøper oppfordres til selv å skaffe seg den kunnskap som er nødvendig for den aktuelle bruk.


Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates