Monday, May 26, 2008

Banna Ben igjen ..

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg kan det bli streik, hu kersj, er ikke dette sånne kjærringjobbær æ? Sykepleiere og lærere, sånn derre kall. Alle skjønner jo at det er de som kjører lastebilæne som er viktige.

Kameraten min, han som er gift med Fru Gundersen, han Arne Hartmann som har stått på Amerikabrygga, sett seilskuter i Glomma og Kinesere med hårpisk på Greåker kino, han er en klok mann. De fleste eldre er det. Og nå synes han nok at jeg er litt for kvass med pennen innimellom : ”tenke, tenke, tenke”, sier Arne (det var noe jeg sa når vi hadde spørrekonnkurranse på Gutteforeningen på Fredheim). Men det er akkurat det jeg gjør og nå skal jeg sitere Bergprekenen som jeg lærte på Fredheim, i Gutteforeningen. I Bergprekenen sier Jesus at ”hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygger huset sitt på fjell, regn, flom og storm kommer, men huset står fordi det er bygget på fjell, men den som hører mine ord å ikke gjør etter dem blir lik en uforstandig mann som bygger sitt hus på sand. Regnet skylte ned, og flommen kom og vindene kastet seg mot dette huset, og det falt og fallet var stort”

Dagens politikere har ofte intet mål med sin politiske utøvelse, de synes det er moro med det politiske spill OG DE BYGGER SITT HUS PÅ SAND. De lover her og de lover der, men de er for feige til å ta tak, fjerne noe, omprioritere, tenke nytt. Når ønsket om å forbli på stortinget eller i bystyret blir den politiske drivkraften DA ER DET NOE GALT MED POLITIKKEN. Det er dette som er problemet med dagens politikk og som er en fare for vårt skjøre demokrati, så det er egentlig dette jeg prøver å gjøre noe med. Få politikerne til å forstå at den politiske andedam er kjedelig, er fordummende og en fare for vårt styresett, et styresett som er under press fra alle kanter, ”regn, flom og storm kommer”. Valgdeltagelsen synker faretruende, i enkelte valgkretser i Sarpsborg er den så lav, at man snart må stille spørsmålstegn ved de valgte politikernes legimitet. Akkurat dette kunne kommunens politiske ledelse gjort noe med, men de lar være, det tjener nemlig ikke deres eget valgresultat! En glitrende, en glimrende politisk analyse av sitt eget parti, kom en av byens arbeiderpartipolitikere med : ”Tiden har gått fra oss”. Og det er dessverre sant. Dagens politikk er på feil spor. ”Mindre ærbe, mer fritid, alt og mer til alle”, ER ingen politikk, det er knefall for taburettens tyrranni, ønsket om å bli sittende. Det er forandring som må til, CHANGE som Barak Obama sier, og da må man fjerne noe og tenke noe nytt. Hva er viktig i dag? Økonomisk støtte til religiøse foreninger eller kulturhus, enorme subsidier til en gammelmodig primærnæring på stupets rand (ført dit av sine egne fagforeninger), eller verdens beste skoler, høyskoler og universitet? MTBer bygget for å redde verft i Mandal eller sykehus og armerte biler til våre jenter og gutter ute i skarpe oppdrag? En jernbane som fungerer eller høyhastighetstog gjennom Dovregubbens hall, sikre og moderne stamveier eller småveier (som ikke vedlikholdes) overalt? Mange små og dyre sykehus, eller en struktur som administrativt og medisinsk er bedre for landet? Osv. Osv…

“So here I am, all by my lonesome” og for å sitere enda en film, Bluesbrothers, så er jeg ”on a mission from God”. Målet er å få politikere til å forstå at når det politiske spillet, løgnene, ansvarsfraskrivelsen, den politiske lammelse og fravær av nytenking tar overhånd og ønsket om taburettplass blir drivkraften, da ødelegges politikken og demokratiet. Jeg bryr meg egentlig ikke så mye om folk kjefter og synes jeg er sur, jeg bryr meg egentlig ikke noe om politikere blir fornærmet, for som det heter i den gamle Indremisjonssangen vi sang på Fredheim: "Våg å stå som Daniel, hjelp fra Himelen vent, fatt som ham et hellig forsett, gjør det fritt bekjent". Mitt forsett er klart, jeg står på fjellgrunn, jeg står støtt og jeg har rett. Banna ben!

:-)roger

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates