Friday, May 16, 2008

BoBBærn og sannheten.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg, ehh, ja hva skal vi si?

Vi skal kommunisere med Kina, men ikke med Burma. Forskjellen ligger i at mes Burma ikke er det helt store markedet, så er Kina et enormt marked. Hva sier det om politisk moral?

Litt fra Aftenposten og BoB Geldof : "(han sier også at vår bondesuppsidiering er umoralsk).


– Når dere kaller dere en humanitær stormakt, begynner omverdenen å se på dobbeltheten deres. Dere er generøse, men det er mange motsetninger i hvordan dere oppfører dere. *Dere holder fattige land ute med tollmurer og subsidier. Dere lever av å pumpe opp olje og gass, og karbonfangsten deres er vel ikke kommet så veldig langt, sier Geldof.

Han minner også om at Norge er en bistandsmygg sammenlignet med USA, selv om Norge gir over 20 milliarder u-hjelp årlig.

– Også husk at selv om dere gir 1 prosent av bruttonasjonalprodukt så er dere likevel en dverg sammenlignet med USA i Afrika. Bush har firedoblet bistanden til Afrika i motsetning til Clinton som halverte den, sier Geldof

`--------------

Sjøl har jeg påpekt dette i 10år, men alle som gidder å lese litt litteratur om u-hjelp vet at *TRADE NOT AID* er omtrent det eneste rette.

Olja tilhører kloden og ikke oss, det har jeg ment siden vi fant den i 1968.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates