Sunday, May 11, 2008

Lureri

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er denne gjengen selvsagt ikke fornøyd. Sugerøret inn i fellesskapets verdier, som burde gå til veier, skoler, helse, eldre, er for lite. Brølet etter SUPPSIDIER er høy, ekkelt og usolidarisk.

Av landets 48000 bønder har kun 16000 mer enn halvparten av inntekten fra jordbruket : ca 33%.

Av landets 48000 bønder har kun 7500 mer enn 90% av inntekten fra jordbruket : ca 16%.

De fleste som jobber i landbruket driver alså gården på hobbybasis og den kunne godt vært lagt inn under nabogården, slått sammen til større enheter. Infrastrukturen i landbruket har omtrent ikke vært endra siden svartedauen.

Om man lurer på hvorfor veier er dårlige, skoler forfaller, vedlikehold er fraværende i den norske offentlighet SÅ HAR MAN ALSÅ SVARET HER : man har de siste årene brukt 100vis av milliarder på en næring som forbyr sine medlemmer å tjene penger, som forbyr sine medlemmer å drive rasjonellt, som mener de har rett på hele oljeformueavkastningen.

Det rare er at vi i tillegg bruker milliarder på “bygdeutvikling”. Når de aller, aller fleste har bruket som en hobby og jobber med andre ting, da MÅ DET JO ALLEREDE FINNES ARBEID I DE BERØMTE DISTRIKTENE !!

De som føller me vet at forsvaret i årevis har vært et distriktspolitisk virkemiddel, at Gardemoen er et distriktspolitisk virkemiddel, at mesteparten av veibygging har vært (en total sløsing med midler) et distriktspolitisk virkemiddel, at svekkingen av universitetene (vi skal nå ha et universitet på hvert nes) ikke bare er et distriktspolitisk virkemiddel, men også en katastrofe for det norske forskings og utdanningsmiljøet, at den norske kommuneinndelingen (vi har 430 kommuner) er et meget dyrt og feilslått distriktspolitisk virkemiddel … og sånn kan man fortsette helt til alle oljepenga og skattepenga er oppbrukt OG DET ER DE!

:-)roger

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates