Thursday, May 01, 2008

Misunnelse, fortielse og løgn er ingen god politisk drivkraft!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg

Da jeg var IT-ingeniør og jobba i Bergen, fikk vi kjeft av DNTO (nå El&it) fordi VI TJENTE FOR MYE. Jeg trodde det var et lokalt fenomen i Bergen, men da jeg kom til Sarpsborg fikk jeg jamen høre det samme her.

Jeg vervet 30-35 stykker til DNTO i Bergen, men da DNTO brøt løftene sine om kontigenttak, melde de seg alle inn i NITO. Da jeg stillte spørsmål om løftebruddet i LO-bladet (det heter Nettverk nå), ble spørsmålet SENSURERT BORT !!!!.

Misunnelse, fortielse og løgn er ingen god politisk drivkraft!

:-)roger

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates