Saturday, June 21, 2008

Det ligger dauinger overalt!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er SOBBL i ferd med å brytes opp. Bra? Trist? På tide ...

Uff !! Det er bare bein (og tissetassen) igjen av han her!!


Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates