Wednesday, June 04, 2008

Hobbybønda undergraver samfunnet.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg lever man av at folk ikke gidder å lese parkeringsbestemmelser.

Over hele verden, i Newsweek, Time, CNN, (og i lille Norge) begynner folk å forstå at minst en milliard er fattige pga matsubsidiene i den vestlige verden. Norge ligger på den absolutte subsidietopppen og er ført bak lyset av SP, de aller, aller fleste bønder er deltids og hobbybønder i Norge, bruka er for små til å kunne drives rasjonellt (men det er villet, MÅLET er å få tak i mest mulig av fellesskapets midler, midler som kunne vært brukt på å fjerne bompenger, senke bensinskatten, bygge bedre sykehjem, skoler, veier ..... og kulturhus. Da er det trist at mens jentene må streike for noen ører, sykepleiere og lærere ER for det meste jenter, så deler den RødGrønne(?) regjering ut årtusnets høyeste suppesidier til den mannsdominerte primærnæringa (tilogmed de 35-40 tusen Østeuropeere som driver det norske jordbruket er MENN, dårlig betalte, men dog menn). Rett fra DIN lommebok og rett til Hobbybønda, som nok flirer skjegget av seg for tiden. 1,9 milliarder + 10/15 til, det blir jo PÆNG av slikt. Sikkert 30/40 milliarder årlig om vi tar med hele distriktssuppsideipakka.

La barna dø, sier vi med vår jordbrukspolitikk, drit i de fattige, la krigen komme. For den kommer om vi ikke endrer på undertrykkinga av den tredje verden. Hva tror man egentlig Osama Bin Laden er en forsmak på? Og når det kommer tusen, ikke fire, båter fra Afrika daglig, hva skal vi Europeere gjøre da?

:-)roger

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates