Monday, June 23, 2008

Jordbruksstøtten savner sidestykke sammenlignet med de andre skandinaviske landene.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg


Fra NA24.


Mork mener det er nærmest umulig å si nå hvilke bransjer Norge vil hevde seg i når oljen i verden ifølge estimater fra oljeselskapet BP vil ta slutt om 40-50 år.

– Det sikreste vi kan gjøre er å opprettholde en generell kompetanse. Til det trenger vi et utdanningssystem som gir kunnskap og oppmuntrer til selvstendig tenkning, sier Mork.

Mork får støtte av Hernes:

– Av alle våre nasjonale ressurser, vil trenet forstand og evne til innovasjon bli de mest avgjørende. Vi må forberede oss på alternative fremtider ved å bygge kompetanse som kan brukes i flere retninger, sier den tidligere utdanningsministeren.

– Stor finanspolitisk utfordring
– Omstillingsevne er veldig viktig. Norge har tradisjonelt vært flink på omstilling. Ved å ikke vedta politiske systemer som segmenterer næringsstrukturen, kan man legge til rette for god omstillingsevne, sier Schjelderup.

Ifølge økonomiprofessoren må norsk finanspolitikk endres kraftig når oljeinntektene stopper opp:

– Vi har en altfor rundhåndet bruk av penger. Norge gir ut penger til særskilte grupper som ikke noe annet land er i nærheten av. Vi vil bli nødt til å stramme inn. Det blir en stor finanspolitisk utfordring å sette tæring etter næring.

– Mindre til jordbruk, mer til læring
Den enorme pengerikdommen fører blant annet til at jordbruket årlig mottar gigantiske summer fra staten.

– Jordbruksstøtten savner sidestykke sammenlignet med de andre skandinaviske landene, sier Schjelderup.

Mens jordbruket bør få mindre, mener Schjelderup at andre grupper må få mer dersom Norge skal klare å hevde seg i en kunnskapsbasert økonomi.

– Vi må lønne lærerne skikkelig. Grunnskole- og universitetssystemet må bli mer attraktivt å jobbe i.

På forskningsbunnen
Norge bruker i særklasse minst penger på forskning i Norden, målt både i forhold til innbyggertall og bruttonasjonalprodukt.

– Det er et paradoks at vi med vår finansielle rikdom ikke utnytter de mulighetene vi har til å trekke opp forskningsinnsatsen, sa administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet til NA24 tidligere denne uken .

– Alt kan forspilles
Hernes tror likevel man om femti år vil se med forholdsvis milde øyne på oljealderen vi i dag er midt inne i:– Det viktigste er at vi har hatt vett til å konvertere en naturressurs - olje - til ulike former for kapital: Både finansielle reserver ved oljefondet, og human kapital som kompetanse. Og ikke minst sosial kapital ved de sosiale ordningene vi har som har bygget likhet og tillit. Men alt kan forspilles ganske fort, advarer Hernes.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates