Friday, June 13, 2008

olitikerkakkel eller bla, bla, bla, bla som det heter

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg gleder vi oss til framtidsbyen, men hva betyr dette :

"Vi har mange gode ideer, som vi skal utvikle sammen med departementet og sammen med de andre byene. Vi har mye å lære av hverandre vil jeg tro så får vi ta det beste fra alle byene og summere det sammen så tror jeg det blir gode fremtidsbyer både i Østfold og i Norge forøvrig."

Skal alle byer bli fremtidsbyer, hva ER er fremtidsby (en av bettong?), hvem definerer definisjonen, er vi en tilbakeby nå, er det barn og ungdom som er fremtiden eller er det bilen ...

mange spørsmål, få svar ... men mye politikerkakkel eller bla, bla, bla, bla som det heter.

:-)roger

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates