Sunday, June 15, 2008

på sponSA tomt?

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg skal Festiviteten bli kontorer. Ingen klarte konkurransen mot de kommunale subsidiene til de som har mest fra før (kammeraten til AP, Bykkarten) som kjent på Jordet med sponSA TOMT!

Nå er det gutter fra Estland, Brasil, Australia, Elfenbenskysten og Island som tar beslag på de fleste plassene. Og vi må heller ikke forglemme svenskene som det er aller flest av. Står det i frekkstabla om FFK.
Det er en sånn iddrett som AP vil sponse med hundrevis av millioner.
r:-)ger

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates