Sunday, June 01, 2008

Den som bretter melkekartonger er domm!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg skal SV og en fra AP redde kloden fra det slemme klimaet. Ja, ja ... og det mens fly etter fly lander på Rygge. Døm må jo tru vi er dome allså.

Gakkeland.

:-)roger

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates