Monday, June 02, 2008

Tiden gikk i fra Gågateklokka.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg bør man gjøre hva?

Klokka i Gågata repareres, den har vist 4 forskjellige tider i flere år nå!

Inni en av disse boxene står det som forteller urverket hva tiden er.


:-)= Skjeggelarsen
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates