Thursday, June 12, 2008

Kommunen raserer barns utemiljøer.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er SA redd for høye gebyrer!!!!!!!


Men Aftenposten (en kold avis, en borgelig avis) konsentrerer seg om barn og unge! Og dette har jeg skrevet om leeeeenge!

Kanskje SA skulle konsentrere seg om dette istedet og raseringen av barna og ungdommens utemiljøer !!!!!


:-)roger
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates