Wednesday, July 16, 2008

PRIORiter (snakker om veier, ikke egg!)

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg

Stadig fler tar poenget om å PRIORITERE veibygging, jamnfør gårsdagens debatter i dagsnytt18 og nyheter, og jeg har fisket mye fra Hellesøy, alså på nordsiden av Rongesundet. Her var mye fisk da en eller annen fiskematbedrift(?) slapp sloen ut i havet her. Ørret, stor torsk, sei, berggylte .... man SKAL prioritere veier, sette de opp mot hverandre, se på hva som er samfunnsnyttig og hva som er trafikksikkert.

Det som forundret meg når jeg fiska på Sotra, var at veiene der var bedre enn den som gikk gjennom Østfold, E6. Og det var pga "min tur nå" prinsippet, som er et dårlig prinsipp trafikalt sett. VALGMESSIG derimot, alså politisk, kan det være et godt prinsipp, men for de som døde på E6, var valgene katastrofale. Det VAR (ja det var det) valg som medførte døden/lemlestelser for E6-farere, fordi man skulle slippe ei ferje på Vestlandet.

Noen snakket om E6 på svenskesiden. Denne delen av E6 har ingenting med Sverige å gjøre egentlig, den brukes jo av norsk industri på vei til kontinentet med varer og til import, om man legger til turistene som skal til nordkapp, så er vel omtrent hele denne veien nord for Udevalla, bygget for norsk trafikk?

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates