Friday, August 15, 2008

Avis døm!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg ser vi avisenes død nærme seg, hører vi typpografskrikæ ?? Avis døm!


Fra RV1. Eidet, ved krysset i med Kongeveien (SV vil vistnok omdøpe den til Dronningveien!)


Roger Larsen
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates