Friday, August 01, 2008

De stikker hue i sanda og Arbeidepartier!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg

Mangfold snakkes det mye om om dagen. Hvis Frp kommer til makten, vil mangfoldet i kulturverdenen forsvinne påstår kunstnerne i de utvalga som deler ut penger til mangfoldet og seg selv. Snakker man da om de hundrevis av sommerfestivaler som gjentas hvert år over hele landet, befolket av de samme tilhørerne og de samme musikerne? Eller snakker man om noe annet? Kan noen forklare meg det? Eller er det Operaen i Oslo det snakkes om? Vanskelig å si, for om noen vil diskutere kultur her i landet, så stikker de som deler ut penga hodet ned i sanden og skriker : FRPpolitikk, FRPpolitikk, FRPpolitikk. Har det blitt slik at det kun er Frp som vil nye ting i Norge? Hvorfor er det kun Frp, som Obama, som snakker om forandring? Om omfordeling fra kuer til mennesker? SV og SP kan vi ikke regne med, men hvorfor Arbeiderpartier AP. Når valget er over og nye koster ruler (?) så er det ikke noe å være stolt av når man spør : Hvor var dere da? Vi hadde ikke noe nytt å komme med, så vi Arbeiderpartidde!

Eller er det keiserens nye arkitekttegnede byer som er mangfoldet? Sarpsborg ligner stadig mer på Sandvika i Oschlo hvor den samme APatiarkitekturen ruler. Bettong og asfalt, hastende mennesker, og festningsblokker. Er det dette som er mangfold? Hvor er den politiske diskusjonen om Apatiarkitekturen i sentrum? For kAPittelet om xtremfortettingen i utkantene er snart over : Det er snart ikke mer grønt å ødelegge! Og AP? De er stille, der er tyst som i graven, de Arbeidepartier.

Det stod for øvrig i riksnyhetene i går : Norske bruer mangler 4 milliarder til vedlikehold. Er det virkelig kun Frp som vil bruke av oljepenga til vedlikehold og utbedring av veier? Hvor er debatten? Det er ikke debatt å skrike FRPPOLITIKK! FRPPOLITIKK!! I hvert fall ikke etter at Oljefondet nå har tapt omtrent alt de har tjent på investeringer i aksjer og verdipapirer. 30 milliarder av 36 har forsvunnet som dugg for morgensolen. Det hadde de ikke gjort om FRPs politikk hadde blitt gjennomført og disse penga hadde vært investert i skoler, veier, sykehjem og (SKRIIIIIKKK!!!! FRPPOLITIKK) vedlikehold. Forklar oss dette AP, slutt å Arbeiderpartie! Dere har mye å jobbe med, tiltroen til dere er på det absolutte nullpunkt, tenke seg til : HEMMELIGHOLDE et dødelig legionellautbrudd!

Er det mer som holdes skjult for vanlige følk? For eksempel forholdet til kAPitalistkamerata? Er det tette bånd der? For tette?

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates