Sunday, August 24, 2008

Er skolen brakk i brakker?

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg

Nårsk skole er i krise. E alvåli krise. I pizzaunnersjøkelsen plaseres nårge i den dåliste hallparten av de lanene som er me, andre unnersjøkelser viser det same og utdaningsdirektiratts unersjøkelser viser at 3 av 10 elever ike kunne mer enn å lege samen og treke fra når de sluta på skolen. Alså 43% eler noe sånt.

Utdanningskrisa har bekymret vanlige folk lenge, SA har nå fått skolekatastrofen med seg og OECD påpeker dette i en rapport. Forskjellen på meg og SA er at jeg skal fortelle leserne hvem som har skylda. Kaare Skagen, professor i ”undervisning”: ”Skolekrisen skyldes en forfeilet skolepolitikk, en mislykket lærerutdannelse, en drømmende sosialpedagogikk og at hverdags og hjemmekulturen har fått innpass i skolen”. Fra regjeringspartiet SV har vi fått høre at karakterer er ”åndelig mobbing”, at kylling og laks er viktigere enn disiplin, dannelse og kunnskap og at kantina er viktigere enn skolebiblioteket. Når SV skal beskrive skolen, nevnes ikke fagkunnskap i det hele tatt, og karakterer er trist da noen kan komme til å være best! I skolen skal man leke og om man skulker har det ingen betydning på vitnemålet. Problemene strekker seg helt inn i høyskoler og universitetet, har man begynt på et studie får man vitnemål uansett..

Det er Arbeiderpartiet og de rødgrønne som har ødelagt skolen. Av redsel for enere ( som for eksempel håndballjentene) har de konsentrert seg om å gjøre alle til tapere, og de har lykkes. Det verste er, nå begynner industri og høyteknologi å dra fra landet, de finner ikke godt nok utdannet arbeidskraft her. Så SV-Kristin kan ta det med ro, de kjappeste hodene følger nok etter, og det har hun oppfordret dem til. Selv om det er kuer de rødgrønne satser på, er det nok høyteknologi, fisk og oljerelatert teknologi som skal dra lasset framover. Siden en av fem elever leser for dårlig til å få seg jobb etter ungdomsskole, og på universitetene er det stadig flere utlendinger som blir ansatt, det finnes ikke kvalifiserte norske søkere, så er det ikke rart at høyteknologien forsvinner. SV-APskolen har spilt totalt fallitt. SV-AP lærerutdanningen har spilt totalt fallitt og SV-AP universitetsutdanningen har spilt totalt fallitt og er på vei mot en klar plassering i Dusteforbundet.

Jonas Gahr Støre, en politisk komet og stjerne på en ellers dvask og lysløs politisk stjernehimmel, ser ikke ut til å få plass på Oslo-APenes liste. Det er som med veibygging : DET ER IKKE HANS TUR NÅ, men derimot et eller annet politisk NULL sin tur. Ja, ja, vi får trøste oss med at det finnes partier som legger vekt på dyktighet før partibok og som mener at skole og utdanning skal føre til at man både lærer å oppføre seg, lærer å møte opp og at man tilegner seg kunnskap. Disse partiene finner du ikke blant dagens regjeringskonstellasjon. MØØØØ sier individene DE satser på, dessverre!

SA trøster oss med at det finnes andre undersøkelser en OECD sine. Norge kåres årlig til verdens beste land å bo i og da kan det ikke stå så ille til. Da vil jeg minne SA på at Arbeiderpartistyrte Sarpsborg kom på 429plass (av 431) kommuner i kåringen av Norges beste kommune og at det finnes i sannhet flere undersøkelser, mine har vist at nå er det snart BRAKKESKOLER over hele kommunen, men Rådhuset er jo fintogfjongt, sådaså!

Roger Larsen,
429 Sarpsborg.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates