Tuesday, August 19, 2008

Kjærringene er Mørkemenn.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er mørkemennene kjærringær!

Men har kjærringær talerett i forsamlingen da?

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates