Saturday, August 09, 2008

Landbruksproteksjonisme, en forbrytelse mot menneskeheten!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg viser eklepartiet Krf sitt sanne EGO!

En milliard mennesker tilhører de aller fattigste på denne kloden og det er den rike verdens landbruksproteksjonisme som har skylda. I Norge bruker vi enorme summer på et umoderne og urasjonelt landbruk, som i tillegg til å årelate landet, ødelegger mulighetene for mennesker, spesielt den fattigste milliarden, til å få et bedre liv. Ifølge tall fra OECD medførte den nåværende jordbrukspolitikken i Norge (dette har blitt verre nå) en total støtte til jordbruket på 19,6 milliarder koner årlig i gjennomsnitt, eller 247 tusen kroner per årsverk, for årene 1998- 2000. Dette tilsvarer omlag 50 % av brutto driftskostnader i sykehussektoren, som var 38,9 milliarder kroner i 1999, og jordbruksstøtten var større enn Norges totale utgifter til forskning og utvikling. Og den RødGrønne regjering? Nei den administrerer galskapen, nye tanker tenkes andre steder! Sykehus eller kuer? Forskning og utvikling eller kuer? Den RødGrønne regjering har valgt. Valget falt på KUENE!!

The Guardian kunne melde, for en stund siden, at europeiske (norske kuer er myyyyyye, myyyyyye rikere) kuer har fått en solid subsidiert lønnsøkning, fra 2,20 dollar til 2,62 dollar per dag! Kuene er rikere enn ca 3 milliarder av verdens befolkning. 1 milliard mennesker lever forøvrig på mindre enn 1 dollar per dag.

Tollmurene er en forbrytelse mot menneskeheten, våre tollmurer dreper og vi er blant de absolutte verstinger når det gjelder subsidier til en næring som jubler når forhandlinger om globale retningslinjer for handel og samkvem bryter sammen. Eplesiderkorkene spratt og lefsene kom fram da forhandlingene i WTO brøt sammen. En skammens feiring!Våre tollmurer dreper mennesker. Våre tollmurer er en forbrytelse mot menneskeheten! Og hva er en forbrytelse mot menneskeheten ? Blant annet dette : ”Inhumane handlinger som forårsaker stor lidelse eller alvorlig skade på kroppen eller på den psykiske eller fysiske helse”. Vi trenger ikke å vente på at andre skal redusere sine handelsrestriksjoner, vi kan redusere våre nå. Vi kan bli et forbilde for verden. LOOK TO NORWAY! Men da må det satses på annet enn kuer ….

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates