Wednesday, November 25, 2009

Her bor Norges minst utdannede mennesker. Østfold er taperen.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg tar AP "vare på våre og vennene våre!"

De satser på plastikk og et avangsert lekeland med morroaktiviteter, men de har styrt siden forrige århundreskifte og har det hele og fulle ansvar for tilstandene i Sarpsborg (og Østfold) skolene. De skjønner seg ikke på skole, de skjønner seg ikke på kultur, de skjønner seg ikke på vedlikehold, de spekulerer i jentenes stillingsprosenter, de mobber og “Vi tar vare på våre og vennene våre”! Dette er å snu barn og ungdom ryggen.

Utdanningsdirektør Ragnhild Stai Amundsen i Østfold mener det er en sammenheng mellom grunnskole, videregående opplæring og studievalg.

Østfold har svake resultater, både på nasjonale prøver, eksamens- og standpunktkarakterer, og det er ikke utenkelig at det er en sammenheng, sier hun.

Brakvalg for Ap i Østfold

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates