Thursday, February 18, 2010

For noen, for vanlie følk, betyr alle : ALLE!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har vi en bælgo pølsemakær.

"I en periode på ett år fikk Sarpsborg-kvinnen utbetalt nesten 70.000 kroner mer i dagpenger enn hun skulle hatt. Nylig ble kvinnen i 30-årene dømt til 45 dagers betinget fengsel i Sarpsborg tingrett, etter at hun ble funnet skyldig i grovt uaktsomt bedrageri mot NAV. I en periode mottok kvinnen dagpenger fra NAV, men oppga ikke ALLE timene hun faktisk arbeidet på meldekortene. Mens hun i perioden faktisk jobbet 453,5 timer, oppga hun å ha jobbet 360." Hun oppga altså NOEN av timene. Hun var fattig, hun visste ikke sitt arme råd, men det hjalp ikke. ALLE betydde ALLE, men det gjør det visstnok ikke overalt.

Rebekka Magnus, en av Solbyens mødre, ble mobba ut av Rådhuset. AP-følk nekta å sitte ved siden av henne, men hvem denne mobberen var, vet vi ikke. Navnet burde ha stått i SA. Da Magnus slutta som politiker, søkte hun fritak for politiske verv, verv som var oppdrag hun gjorde for kommunen, rådmannens innstilling følger her : "Søknad fra Rebekka Marie Magnus (AP) om fritak fra alle politiske verv i sarpsborg kommune innvilges. Fritaket gjelder følgende verv:
- Bystyremedlem
- Hovedutvalg kultur
- Oslofjordens friluftsråd
- Styremedlem i stiftelsen Borgarsyssel Museum."

Var dette verv hun utførte på "fritiden", var dette noe hun gjorde som privatperson, eller var dette oppdrag hun påtok seg for kommunen? Er det først når oppdragene blir betalte, at de blir oppdrag politikere gjør som privatpersoner? Det sier muligens troikaen admdirr i Østfold Energi, Rolf Gjermundsen (som fortsatt nekter å opplyse om når styremøtene i Østfold Energi avholdes, bortsett fra at de avholdes i "fritiden"), dette nekter personalsjefen (HR på finiintsk) Reidar Handelsby å svare på og kommuneadvokat Andre Formoe Odsbu har dette å si : "Jeg har ingen merknader ut over hva som fremkommer av dette brevet og tidligere korrespondanse." "NOEN" har snakket sammen? Redaktør i SA, Eirik Moe, har i flere innlegg i e-SA påstått at ordføreren gjør dette på fritiden, og at det tar sååååå mye tid og at han ... vi lar redaktørens litt tvetydige utsagn, tale for seg selv : "Jeg klarer ikke å se at dette er det store journalistiske graveprosjektet som dreier seg om å avsløre hva som foregår i de dulgte rommene du har en forestilling om. Det er åpent kjent at ordføreren får honorar som nestleder i Østfold Energi. Det er kjent at han har en lønnsavtale som betyr at ulike kommunale verv ikke skal gi tilleggsgodtgjørelse" Og her er formannsskapets vedtak :"Formannskapets vedtak: Som Sarpsborg kommunes styremedlem og varamedlem til Østfold Energi AS foreslås følgende: Medlem Ordfører Jan O. Engsmyr". Men dette gjør altså ordføreren som privatperson. Hvorfor står det da : Medlem ORDFØRER. Og bare så DET er helt klart, dette gjaldt under forrige ordfører også, og har egentlig ingenting med personen som bekler ordførervervet å gjøre.

Den som leser gamle aviser kommer også over mye rart : "Det har vært en årelang tradisjon at kommunenes ordførere har flokket seg om styrevervene (i Østfold Energi - leserbrevredd)." er man ordfører på fritiden også? "Jon J. Gåsvatn trodde i fylkesutvalget at det vil komme en endring der politikerne blir utelukket fra denne type styreverv ..." Man er politiker på fritiden også? "Det har vært god tradisjon i selskapet, at ordførerne, har stukket av med styreplassene". OSV, OSV. Føll me, både her og på e-SA, stadig flere saker dukker nå opp der leeeeeeeeeeenge før de når papirutgaven. Jeg har nå spurt rådmannen om han vet når disse styremøtene holdes (hvorfor er dette så hemmelig egentlig?), om hva kommunale verv og oppgaver betyr og om stillingsinstruksen for ordførerjobben. FØLL ME, kanskje vi definerer ordet kooptering også?

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates