Monday, February 08, 2010

Lønnsregulativ, kAPmerater og Østfold Energi.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg skriver man om Engsmyr, jeg skriver om ordførerstillingen.

Vi vet : "ordførererens godtgjøring skal dekke alle oppdrag han utfører for kommunen". Og vi vet : Vedtak i formannsskapet 10.06.04 : "Som Sarpsborg kommunes styremedlem og varamedlem til Østfold Energi AS foreslås følgende: Medlem Ordfører Jan O. Engsmyr". Her bør vi merke oss ordene "alle" og "som Sarpsborg kommunes". Alle skjønner jo at det er en representant for Sarpsborg kommune det er snakk om. Ehhh... nesten alle.

Personalsjefen i Sarpsborg kommune, Reidar Handelsby, forteller oss: "Dette vervet utføres også i stor grad på fritiden". Dette kan ikke verifiseres, da adm.dir. Rolf M. Gjermundsen svarer slik på spørsmål om når møtene avholdes, hvor lange de er osv : "Styret i Østfold Energi har ca ti samlinger i året som består av ordinære styremøter med varighet tre til fem timer, studiereiser for å øke den energifaglige og forretningsfaglige kompetansen og strategisamling som strekker seg over to møtedager. Styret deltar i tillegg i temamøter, eiermøter og på generalforsamling." Han svarer IKKE på NÅR møtene avholdes.

Det er nå saken tar en ny vending og merkelig vending. I brevet jeg har fått angående lønnsregulativet i Sarpsborg kommune, fra personalsjef Reidar Handelsby, sier han følgende :"Jeg er gjort kjent med svaret du har fått fra adm.dir Rolf M. Gjermundsen.." Hva? Kjenner personalsjefen til brev jeg har sendt til Østfold Energi? Hvordan han kjenner til dette, vil han ikke si ("Dette er mitt siste svar i saken."), men jeg har spurt adm.dir. i Østfold Energi om dette. Først vil heller ikke han svare : "Jeg er ikke kjent med at personen du nevner (personalsjefen i Sarpsborg Kommune, leserbrevred anm) har fått vår tidligere epostutveksling, og kan ikke kommentere det nærmere". Jeg blir derfor litt bekymret. Er det muldvarper i Østfold Energi som lekker brev? Utro tjenere? Og spør adm.dir Rolf M. Gjermundsen om dette. Da kommer dette svaret : "Jeg har ingen grunn til å tro at Handelsby ikke snakker sant. I tråd med god oppførsel informerte jeg ordfører Jan Engsmyr om det svaret jeg sendte deg for noen dager siden. Jeg antar at det ikke er unaturlig at Engsmyr har drøftet saken internt uten at jeg kjenner til det." Østfold Energi sender sine brev til ordføreren, og ordføreren drøfter disse brevene fra Østfold Energi internt? Hvorfor det da? Fordi jeg sa at jeg skulle skrive et leserinnlegg i SA om saken?

I tråd med god oppførsel? Ordføreren? Det er altså ansett som god oppførsel i Østfold Energi å lekke brev til venner? Ja, adm.dir kontakter ikke styreleder Ullebø. Han kontakter ikke nestleder Engsmyr, men han stikker innom ordføreren i Sarpsborg. Og hva som så skjer i denne saken om styreverv og honorar kan vi bare gjette oss til, men det ser ut som om de tre herrer Ordfører Engsmyr, personalsjef Handelsby og adm.dir i Østfold Energi, Gjermundsen, SAMORDNER de svar som skal gies til en stakkars leserbrevskribent fra Tindlund! Styreleder Ullebø i Østfold Energi har jeg desverre ikke fått tak i, men han kan kanskje redegjøre for begrepet " I tråd med god oppførsel" og brevlekkasjene her i disse spalter? Rådmannen har vel fått alle de e-brev jeg har sendt kommunen og kan vel redegjøre for hvorfor ordføreren instruerer (?) kommunens personalsjef i hva administrasjonen skal svare på henvendelser? Bystyret bør jo også se på saken, mens SA fortsatt kan være stille som mus?

Det ser altså ut til at adm.dir i Østfold Energi og byens ordfører er gode busser, da de informerer hverandre om brev og annet? Da kommer billigsalget av Portnerboligen plutselig i et nytt lys : "Ordfører informerte om at han har vurdert sin habilitet i forbindelse med behandling av saken da han er medlem av styret i Østfold Energi. Han har imidlertid kommet til at dette ikke gir grunnlag for inhabilitet." Så, "I tråd med god oppførsel" ble fellesskapets verdier solgt billig til en av Østfolds mest lønnsomme bedrifter. Og der heter adm.dir Rolf M. Gjermundsen som ringer til ordføreren når han får brev. Dunkle bakrom? Hva synes styreleder Ullebø om dette da montro?

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates