Wednesday, March 24, 2010

4000 ansatte i kommunen.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er vi uten kunnskapsindustri, uten kulturindustri, snart uten industri, men det er heldigvis 4000 ansatte i kommunen.


Når det er kunnskap vi skal leve av i det lange løp, hvorfor viser ikke regjeringen et ordentlig engasjement når det gjelder forsking og undervisning?
Spør Geir Lundestad, direktør ved Nobelinstituttet. Han avslutter slik : Det skjer selvsagt spennende ting også i Norge. Det mest spennende er at innvandrerne hevder seg så godt. Fem ikke-vestlige innvandrergrupper har allerede i andregenerasjon mer utdanning enn etniske nordmenn. Selv innenfor det utskjelte pakistanske miljø ser vi spennende tendenser: Jentene hevder seg stadig bedre på videregående skole, flere unge menn er i ferd med å bli blant våre ledende forskere, f.eks. innen medisin.

Kanskje kan innvandrerne gi oss større ambisjoner og mer driv?

Men vi gjør så godt vi kan og sånn er det i sarpsborg akkurat nå! Ifølge erreSAfalida

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates