Friday, March 19, 2010

60 tusen biler - hva dekker det over montro?

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har rørsla mot xtraskatt startet opp i det stille, men vi vokser, vi vokser, og språket er et underlig verktøy. I dagens A-magasin reklamerer Hafslund for fjernvarme : Fjernvarme sparer Oslo for utslipp fra fyringsolje tilsvarende 60000 biler.

Javel, men hvorfor snakke om bilen, hvorfor ikke snakke om feks arbeidsplasser :
Fjernvarme sparer Oslo for utslipp fra fyringsolje tilsvarende 15000 arbeidsplasser.

Eller oljeplattformer :
Fjernvarme sparer Oslo for utslipp fra fyringsolje tilsvarende 0,03 oljeplattformer.

Eller flyplasser:
Fjernvarme sparer Oslo for utslipp fra fyringsolje tilsvarende 0,1 flyplass.

For de fleste er bilen er velsignelse i hverdagen, men den støyer, slipper ut CO2, lysforurenser og hvirvler opp veistøv.

Det siste først : veistøv kan kostes opp, renhold, renhold, renhold - og man kan effektivisere renholdet ved å styre trafikken. I sarpsborg tvinge så mye som mulig av den til 109 og 111 og ... rettogslett tenke litt (enveiskjørte gater, max 50 utenfor 109 ..., max 30 i boligstrøk, forby gjennomkjøring i boligstrøk)....

støy : lavere fart, bedre asfalt, forbud mot pigg, forbud mot bråkende dekker, forbud mot biler som støyer (biler bør drepe deler av sin egen lyd).

lysforurensing : forbud mot fjernlys i bebodde strøk ...

Helt vanlie følk demonstrerer mot xtraskatten - lureinnutenforsoriamoriaskatten .. og på SA-TV greide SAsvjornalisten å få med seg at det stod FRP på ryggen te ei jakke æ gett! det var forøvrig bare Pensjonistpartiet- og Frppolitikere som tok seg en tur blandt folket. De andre stod som en svaueflokk ved inngangsdøra til bystyresalen.


No comments:

Post a Comment

Amazon Associates