Wednesday, March 10, 2010

Åååååå, jeg gleder meg til det første tegnet på intelligent liv.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er det kanskje noen som har fått "forestillinger" i halsen, 800 milliarder i etterslep. Nå kommer ekstraskatten på deler av denne summen også. Reparasjon av kloakkrør -> økt boligskatt. Stao pao kara!

Universet bobler over av livskapende kjemi.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates