Tuesday, March 30, 2010

Brøl fra himmelen og dome svenskær.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg blir det mye søppel fra himmelen. Støy, gass, miljøgift og lys, skal dale ned over miljøbyen. Miljøvern .... ha, ha, ha, ha ...... det er plastposefri sone det.

Svenskene skal satse 421 milliarder på infrastruktur de neste 11 årene. Infrastruktur der det bor følk. I Norge skal man  satse på bruer til øyer det ikke bor følk og der eneste bil er melkebilen. Sverige skal ikke ha bompenger engang, skøyræne. De har en domm borgerlig regjering også, tullingæne.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates