Friday, March 05, 2010

Et offentlig møte i de (her kommer forestillingen) dunkle bakrom

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg må vovvene i bånd. Hvorfor det? La de ta noen rådyr, det er da ingen som forlanger båndtvang på katter i hekketida om våren.

og etter at kAPmerrata LO, AP og SA hadde hatt et offentlig møte i de (her kommer forestillingen) dunkle bakrom om hvordan velte Folkets Hus over på skattebetalerne, dukket denne herremannen opp :

"Folkets Hus/SA vil være den beste løsningen. Her får kulturlivetv det de er ute etter med stor og liten sene og div.arbeidsrom mm. Samtidid får Østre bydel et stort miljø forbedring med oppgradering av parken med friluftssene og gågate.Parkeringsplassen blir flyttet til Oscar Pedersensvei. Det er dette kulturlivet og østre bydel trenger.
Roar B."

Da var det noen (som føller me) som stillte dette spørsmålet:

"Si meg en ting Roar Bjerke. Det er et styremedlem i Folkets Hus AS som heter det samme som deg, nemlig Roar Bjerke. Er dette styremedlemmet deg?

AS Folkets Hus.

Styrets leder Åge Andersen (f 1949)

Nestleder Øivind Andersen (f 1934)

Styremedlem Roar Bjerke (f 1945)

Styremedlem Ivar William Olsen (f 1927)

Styremedlem Jan Erik Andersen (f 1944)

Varamedlem Håkon Marensius Thormodsen (f 1939)

Varamedlem Arne Nilsen (f 1937)

Varamedlem Karin Kristiansen (f 1957)

Forretningsfører Roger Jansen (f 1967)"

og ingen lyd kom ut.

Og på hjemmesida til SA er denne avstemmingen.

Tror du Folkets Hus og SA-bygget kan bli et godt kulturhus?

(og de fem andre er ikke der!)

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates