Tuesday, March 16, 2010

Håper 1000 sarpinger vil demonstrere og SA furter (FØLL ME!)

Håper 1000 sarpinger vil demonstrere: "Kent Rasmussen vil vise folkets motstand mot bomringen."

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har jeg problemer med å få dette publisert, da SA vistnok synes det ikke har interesse : (tør jeg minne om at Arbeiderpartiet nå maner til moderasjon i lønnsoppgjøet som kommer?)

Det finnes ingen stillingsinstruks for ordførere i Sarpsborg, sier rådmann Einar Evensen, men det finnes som kjent et lønnsreglement. Sarpsborg kommune har ordfører på heltid. Ordførerens godtgjøring settes til 100% av rådmannens lønn og skal dekke alle oppdrag han utfører for kommunen. Det ser ut som om alle ikke betyr alle, da ordførerens styreverv i Østfold Energi, et styreverv som Formannskapet har bedt ordføreren utføre, er betalt med kr 70000. Kommunen mener ordføreren gjør dette på fritiden.

Jeg har derfor henvendt meg til Østfold Energi og Sarpsborg kommune med forespørsel om tidspunktene disse styremøtene holdes. Det nekter både kommunen og Østfold Energi å svare på, men det er rart at min uskyldige henvendelse til Østfold Energi, havnet hos ordføreren og hos kommunens personalsjef Reidar Handelsby. Administrerende direktør Rolf M. Gjermundsen kontaktet personlig ordføreren da han mottok forespørselen, men benektet dette helt til jeg spurte om det var andre i Østfold Energi som lakk brev til Sarpsborg Kommune. Kan det være på tide at styrelederen i Østfold Energi, Egil Ullebøe, redegjør for dette her i avisen? Er det vanlig praksis at brev til Østfold Energi videresendes kommunens politiske og administrative system? Hva slags kanal er dette? Er det dekning for en slik praksis i Østfold Energi sitt regelverk? Ble styreformannen, Egil Ullebøe, også informert? Hvorfor disse styremøtene er så hemmelige, så kontroversielle, at en administrerende direktør nekter å svare på når de avholdes, er merkelig? Og hvorfor er det betimelig å tie? Er det noe almennheten ikke skal vite? Hvorfor holder Sarpsborg kommune og Østfold energi tidspunktene for disse styremøtene så hemmelig? Det virke som det er mange som ikke vil ha lyset rettet mot disse styremøtene. Fylkesmannen anbefaler forøvrig at kontrollutvalget i kommunen ser på saken om ordførerens betalte styreverv i Østfold Energi. Jeg får vel henvende seg til Sivilombudsmannen.

Roger Larsen
************
Nye Tindlundvei 80
1718 Greåker

Mitt spørsmål : Av en eller annen grunn har Reidar Handelsby (kommunesjef i Sarpsborg HR) fått
tak i mitt brev og ditt svar til meg.

Fra Adm dir Rolf M. Gjermundsen.
Første svar : Jeg er ikke kjent med at personen du nevner har fått vår
tidligere epostutveksling, og kan ikke kommentere det nærmere.

Mitt brev : Betyr det at Handelsby juger? Jeg refererer fra brevet fra
Handelsby : sitat : Jeg er også gjort kjent med svaret du har fått fra adm.dir Rolf M.
Gjermundsen som er helt i tråd med min forståelse ... Sitat slutt.
Da er det noen som lekker fra din bedrift, som sender mail ut av bedriften uten
ditt vitende!

Fra Adm dir Rolf M. Gjermundsen.
Andre svar : I tråd med god oppførsel informerte jeg ordfører Jan Engsmyr om
det svaret jeg sendte deg for noen dager siden. Jeg antar at det ikke er
unaturlig at Engsmyr har drøftet saken internt uten at jeg kjenner til det.

************************

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates