Thursday, March 11, 2010

Hei. Vår redaktør vil ikke trykke dette innlegget. Vennlig hilsen Gard Roen

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg vil noen skjerme de donkle bakrom.

Dette nektes inntatt i SA.

Vi vet fortsatt ikke når styremøtene i Østfold Energi holdes, ei heller hvor "studiereisene" går eller når de går, bortsett fra at de går på fritiden. Vi vet dette : "Så vidt meg bekjent finnes det ikke ”stillingsinstruks” for ordførere i Sarpsborg.", Rådmann Einar Evensen. Hva står det i Sarpsborg Kommunes Delegasjonsreglement montro? Ingenting, ingenting, ingen verdens ting ....

Vi vet videre at om det skrives et brev til Østfold Energi, kan man egentlig ikke vite hvem som får innsyn i brevet ("Hei du, det er meg du. Han derre fra Høyre vet du, nå har han bedt om å få betale strømmen i avdrag, da MÅ jo kafeen hans gå dårlig du!" ... "Hei du, det er meg igjen du. Nå har strømregninga til møtelokalet til Pensjonistpartiet gått ned du, det MÅ jo bety lavere aktivitet det du" ..... hmmm...), ja slik KAN det lyde, vi vet altså ikke lenger hvem som leser brev til Østfold Energi. Kan det være på tide at styrelederen, Egil Ullebøe, redegjør for dette her i avisen, eller holdes han utenfor denne konspiratoriske brevveksling mellom adm.dir Rolf M. Gjermundsen og byens politiske og administrative system? Er det dekning for en slik praksis i Østfold Energi sitt regelverk? Det er nemlig ikke slik at kun styremedlemmene i Østfold Energi kjenner til brev som stiles til Østfold Energi. Det ser ut som de spres videre innen det politiske og administrative system og at direktøren der redegjør for (får godkjent?) de svar han eventuelt sender tilbake. En mildt sagt bisarr praksis, og hvorfor er disse styremøtene så hemmelige, kontroversielle og tåkebelagte at en administrerende direktør nekter å svare på når de avholdes? Er det noen som presser ham til å "holde kjeft"?

Når det gjelder innsyn i Østfold Energi sine papirer så er det verdt å merke seg Sivilombudsmannens uttalelse om Offentlighetsloven: "Jeg har kommet til at Haugesund Havnevesen IKS er omfattet av loven. Det er særlig lagt vekt på formålet med selskapet og at oppgavene knyttet til forvaltning og myndighetsutøvelse innenfor sjøområdet utgjør en ikke ubetydelig del av virksomheten, samt at en stor del av omsetningen skriver seg fra havneavgifter fastsatt og innkrevd i medhold av lov”

"Det er myndighetene - gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - som bestemmer hvor stor nettselskapenes inntekt kan være." Nettleien er fastsatt og innkrevd i medhold av lov? Hvor mye tar Østfold Energi inn i nettleie egentlig?

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates