Sunday, March 21, 2010

Kirkegata skole, uten anbud og Skup-prisen til Dagens Næringsliv

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg sier ryktene at noen ville selge Kirkegata skole, til noen, for en krone.
Kirkegata skole eies av kommunen.

Fra dagens leder i Aftenposten : "Den uavhengige Reinertsen-rapporten beskriver den såkallte anbudskonkurransen for Oslos nye sykehjem som "et spill for galleriet". VG har lest rapporten og konkluderer med at Oslo kommune handlet ulovlig da AXLA Consulting fikk prosjektet uten anbud."
Riiiiing -- der ringte det en bjelle gett.

Skup-prisen til Dagens Næringsliv: "Gøran Skaalmo og Dagens Næringsliv har fått journalistane sin Skup-pris for avsløringa av kameraderi i Forsvaret."
Riiiiing -- der ringte den en bjelle gett.

Fra DN : "
Reportasjeserien handlet om Luftfartstilsynet som ville pålegge milliardinvesteringer for å sikre norske kraftledninger, men glemte å sjekke sikkerhetsgevinsten.

Les hovedsakene her:
Sikret seg monopol på radarvarsling
Fikk frekvensgave av Forsvaret
Denne avtalen skulle hemmeligholdes

Forsvarsdepartementet ga selskapet Ocas, med to eks-forsvarsansatte i spissen, gratis tilgang til Forsvarets radarfrekvenser. Selskapet kan nå tjene millioner på salg av et varslingssystem mot luftfartsulykker basert på de gratis frekvensene.

Ocas har sikret seg monopol på leveranser av såkalte lyd- og lysvarslingsanlegg til norske kraftspenn. Ocas-gründerne Rolf Bakken og Morten Mørk har begge bakgrunn som piloter i Luftforsvaret. Mens Ocas har kjempet mot konkurrenten, har Forsvaret helt siden 1999 stilt opp med både penger, utstyr, flytimer og de siste årene også med forsvarets egne frekvenser - vederlagsfritt."

Etter å ha tenkt meg om, så var det ikke bjeller som ringte, det var forestillinger.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates