Thursday, March 11, 2010

Klarer'u den, så klarer'u den.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg skal SA snart bli en Origodrevet avis. Blir billig .. i dag var det sport og annonnser og knapt noe mer unntatt han Per. Derfor bør man alltid sammenligne Fredrikstad Blad og SA når man oppsøker biblioteket. Det ER klasseforskjell på de. Desverre. Forgubbing er ikke bra, spesielt når den er smittsom.

Dette er E6 (egentlig så er E6 så ille at det er en skam, jeg kjørte store deler av den ifjor, fra Finnmark til Sarp).

Klarer du den, så klarer du den, sa ArbeiderPartiet til Valgkveget og la på boligskatten.
Klarer du den, så klarer du den, sa ArbeiderPartiet til Valgkveget og innførte veibompenger.
Klarer du den, så klarer du den, sa Arbeiderpartiet til Valgkveget, og la på egenandelene.
Klarer du den, så klarer du den, sa ArbeiderPartiet til Valgkveget, og innførte brubompenger.
Klarer du den, så klarer du den, sa ArbeiderPartiet til Valgkveget og bygde nytt og dyrt rådhus.
Klarer du den, så klarer du den, sa ArbeiderPartiet til Valgkveget,og la på parkeringsgebyrene.
Klarer du den, så klarer du den, sa ArbeiderPartiet til Valgkveget og la på søppelgebyrene.
Klarer du den, så klarer du den, sa ArbeiderPartiet til Valgkveget og la ned aktivitetsavdelingen på Kurland Sykehjem.
Klarer du den, så klarer du den, sa ArbeiderPartiet til Valgkveget og raserte Langemyrbiotopen.
Klarer du den, så klarer du den, sa ArbeiderPartiet til Valgkveget og raserte hjemmehjelpsordningen.
Klarer du den, så klarer du den, sa ArbeiderPartiet til Valgkveget og lot veiene forfalle.
Klarer du den, så klarer du den, sa ArbeiderPartiet til Valgkveget, og så opp deltidsansatte jenter.
Klarer du den, så klarer du den, sa ArbeiderPartiet til Valgkveget og la ned Olavsdagene.
Klarer du den, så klarer du den, sa ArbeiderPartiet til Valgkveget og stengte Bibliotekene store deler av dagen.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates