Wednesday, March 24, 2010

ØKONOMI: Hvorfor er det ingen boligkrise i Canada eller Norge? og GOOGLE, idealister eller beskytter de seg mot bandittene i Kina.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg tytes det fortsatt om Sverd og 2016. Disse to arrangementene hverken samler eller styrker Sarpsborg, da de er forbeholdt fiffen som ikke liker Bedemartner, Olavsdager på Greåker eller Landekroa. Landekroa som gikk konk da de ble MOMSET (swing er ikke kultur) noe som kommunen ikke vil (bli MOMSET). For å slippe å yte til fellesskapets kasse, har de organisert 2016 som et kommunalt selskap, som neppe vil være istand til noesomhelst av nytenking. Blir det RÆPP, er musikkorpsene inkludert, turnforeningene ....

ØKONOMI: Hvorfor er det ingen boligkrise i Canada eller Norge?: "Norge og Canada har kommet relativt godt ut av finanskrisen. Det er fortsatt uklart hva som vil skje med det norske boligmarkedet, men selv om prisene skulle falle, er det lite ved den norske boligfinansmodellen som skulle tilsi en boligfinanskrise a la den man har opplevd i USA. Hovedgrunnen er at det norske boligfinansmarkedet er langt friere og er utsatt for svært få forstyrrende statsinngrep av den type man ser i USA. Les Marius Gustavson på Aftenposten.no."

Google taler Kina midt i mot: "Google har sluttet å sensurere treffene på søkemotorens kinesiske side."

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates