Wednesday, March 31, 2010

Krigogfredognoemedmediaåsånn og dørfabrikker?

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg satser man på badeland og sånnt. Den rødGrønne regjering satser på bonder, møer og veier der det ikke bor følk(og trygding, AFP, import av analfabeter og sykemeldinger). Innovasjon og konkurranseevne sier IMF-sjefen. Sjefen mener vel krigogfredognoemedmediaåsånn og dørfabrikker?

Europa står overfor et scenario der det befinner seg økonomisk marginalisert innen 20 år, insisterte IMF-sjef Strauss-Kahn. Som mener dette kan unngås gjennom å styrke institusjonene og sikre vekst gjennom innovasjon og konkurranseevne.

Og toga står. Den kaklende klasse skal vel opprette et innvalg, utvalg, avvalg eller tilvalg? Den kaklende klasse har satt vanstyre i system. Om noe funker, ja da tar de æren, om noe detter sammen, da er det alle andre sin skyld, ihvertfall Bondevik sin!

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates