Thursday, March 11, 2010

Munch's kunst er i full oppløsning. Noen milliarder i dass?

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har vi knapt nok kunst (hvor er kunsten til sykehusets venner tatt veien montro? Henger den fortsatt oppe?).

Munchs malerier tåler ikke flytting. 892 av Munch-museets malerier er i så dårlig stand at de ikke kan flyttes til Bjørvika uten nødhjelp – da faller malingen av underlaget. Melder tanta.

Det blir værre og værre.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates