Saturday, March 13, 2010

På bønn igjen - denne gangen minst av alle i museumsbevillinger.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg bryr man seg lite om kulturen. SA melder at vi ligger på bønn i tilskudd til våre museer. 22 kroner pr hode mot 46 i fylkesgjennomsnitt. 1,9% i Sarp, landsgjennomsnitt er 3,7%. Det triste er at "kultursjefen" i knapt nok vet hvor bibliotekene i Sarpsborg ligger.Leserbrevskribent Roger Larsen vil ha Borgarsyssel museum stengt med øyeblikkelig virkning. Han er overbevist om at noen snart får en takstein i hodet.

Noen dager senere :Finner du noe i jorda? ALDRI GI DET TIL ET MUSEUM. HAR DU GAMLE TING DU VIL HA BEVART? ALDRI GI DE TIL ET MUSEUM.

Se denne triste, triste, triste artikkelen i Aftenposten.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates