Friday, March 19, 2010

Rassikring (hva med ferjer?), hodeløse vikinger, promp, nødhjelpsutstyr og norsk som fremmedspråk.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg hadde vi dødsveien E6, men fikk vi milliarder for det. Neida, vi fikk BOMPENGER (som skal betale for HELE E6). Så etter å ha tøte seg til vei fordi det er så kjipt med ferge, oppdager de hvorfor deres forfedre brukte båt inne i fjordarmene. Det var en grunn ja. Flere varer må fraktes sjøveien: "Maritimt Forum mener at raskaoset på veiene den siste tiden har vist at mer trafikk må over på sjø."

Dette viser at det var et rikt samfunn, å ha råd til å kappe hodene av en slik handelsvare tyder på det. Eller så slapp de noen avgårde for å spre ryktet : Der er de farlige (akkurat som ulver ville ha gjort om de ble jaktet på). Her er artikkelen om halshogde vikinger.

Dette viser oss at små bruk er miljøuvennlige, man må ha store kuflokker om dette skal være bærekraftig, men i et land som belønner de som produserer lite (økologisk som det kalles), i en sultende verden, betyr vel ikke dette noe. Det er ALLE DE ANDRE som skal ta et tak.
Increasing Yield from Gasification:
A new process can make more fuel from biomass.
Biomass can be converted to fuels via a process called gasification, which uses high temperatures to break feedstock down into carbon monoxide and hydrogen, which can then be made into various fuels, including hydrocarbons. But there's a major drawback--about half of the carbon in the biomass gets converted to carbon dioxide rather than into carbon monoxide, a precursor for fuels. Now researchers in University of Minnesota and the University of Massachusetts, Amherst, have developed a method for gasifying biomass that converts all of the carbon into carbon monoxide.

La oss håpe den virker.
A Cheap, Portable Wound-Healing Device:
After the Haiti earthquake, physicians tested a vacuum pump meant to speed healing.
In mid-February, about a month after a massive earthquake leveled much of Port-au-Prince, Haiti, a wound-care team from Brigham and Women's hospital in Boston traveled to the devastated capital. The team's task was to help care for scores of patients suffering from the large open wounds that accompany amputations, crushed limbs, and other injuries. Among the team was MIT graduate student Danielle Zurovcik, who arrived ready to test a device she had developed as part of her thesis research--a cheap and portable version of the negative-pressure devices currently used to speed wound healing in hospitals.

Kan noen fortelle meg hvordan Oslo ser ut om 50 år. Snakkes det norsk der da, eller er norsk et språk som det undervises i for spesiellt interesserte?
Kan bli i mindretall: "Norskspråklige kan bli en minoritet i Oslo-skolen. Ved 42 prosent av grunnskolene i Oslo er norske elever i mindretall."

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates